Baccarat

สมัครบาคาร่า

มวยไทยจากศิลปะการต่อสู้ สู่เกมพนันออนไลน์ยอดฮิต

มวยไทยจากศิลปะการต่อสู้ สู่เกมพนันออนไลน์ยอดฮิต

  ในอดีตการเล่นมวยไทยนั้นจะทำเพื่อการต่อสู้ปกป้องจากข้าศึกศัตรู มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู่ที่มีมาช้านาน แต่หลายคนก็ยังไม่ทราบว่า “มวยไทย” นั้น มีที่มาที่ไป เป็นอย่างไรบ้าง วันนี้เราจะพาคุณ ๆ ทั้งหลาย มารู้จักกับมวยไทยกัน ว่ากว่าจะพัฒนาจากสนามมวย มากลายเป็นเกมพนันออนไลน์นั้น มีวิวัฒนาการมาอย่างไรบ้าง พร้อมแล้วก็มาตำกันเลยเจ้า

ประวัติ มวยไทย จากอดีตถึงปัจจุบัน

  ในสมัยอดีตนั้น ก่อนที่คนไทยจะมาตั้งอาณาจักรสุโขทัยนั้น มวยไทยถือว่าเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับข้าศึก ผู้บุกรุก เพราะในสมัยโบราณนั้นประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับหลายประเทศ มีการแย่งชิงพื้นที่ อาณาเขต กันอยู่ตลอดมา จึงทำให้ผู้ชายในสมัยก่อน มีการฝึกมวย ไปพร้อมกับการฝึกอาวุธ

  ในช่วงปี พ.ศ. 1781 เป็นช่วงสมัยสุโขทัยที่เริ่มเป็นราชธานี มีหลักฐานจากศิลาจารึกได้กล่าวว่า สมัยสุโขทัยได้ทำสงครามกับประเทศเพื่อนบ้าน และ ประเทศอื่น ๆ ดังนั้นจึงมีการฝึกเหล่าทหารให้มีความเชี่ยวชาญในการรบ ทั้งแบบอาวุธ และรวมไปถึงการต่อสู้โดยใช้ร่างกาย ผู้ชายในสุโขทัยส่วนมากจะมีการฝึกมวย เพื่อเป็นศิลปะในการป้องกันตัว และรับใช้ชาติ ด้วยการเป็นทหาร จัดได้ว่าเป็นประเพณีที่ดีงามของผู้คนในสมัยนั้น การฝึกมวยได้ถูกบรรจุในหลักสูตรของกษัตริย์  ซึ่งมีหลักฐานในช่วงปี พ.ศ. 1818 ถึง 1860 พ่อขุนรามคำแหงได้เขียนจารึกในศิลาจารึกเกี่ยวกับตำราพิชัยสงคราม โดยในสมัยสุโขทัยได้มีสำนักฝึกมวยชื่อดังเรียกเรียกว่า สมอคอน แขวงเมืองลพบุรี มวยไทยถือว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูง เพราะเป็นทั้งการต่อสู้และศิลปะที่มีความงดงามในตัวเอง

  ในช่วงปี พ.ศ. 1988  ซึ่งเป็นช่วงในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยมีระยะเวลาประมาณ 417 ปี ในสมัยนี้ การฝึกมวยไทยเป็นไปเพื่อสู้รบกับสงคราม ในช่วงนี้มีสำนักมวยไทยที่มีชื่อเสียงก็คือ สำนักดาบพุทธไทสวรรค์ มีผู้คนต่างมาเรียนวิชามวยไทยด้วยกันเป็นจำนวนมาก การฝึกมวยไทยในที่วัดสอนศิลปะการต่อสู้ และ สอนหนังสือ ควบคู่ไปด้วยกัน

  ในช่วงปี พ.ศ. 2133 ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้มีการฝึกมวยร่วมกับกษัตริย์ ซึ่งพระองค์ท่านจะทำการคัดเลือกผู้ชายที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับท่าน จากนั้นก็ฝึกทั้งมวยไทย และ การใช้อาวุธอย่างอื่นควบคู่ไปด้วย

  ในช่วงปี พ.ศ. 2147 ในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในช่วงนี้บ้านเมืองไม่มีการรบสงคราม ได้มีการพนันมวยไทย เป็นครั้งแรก มีการจัดการชกมวยไทย ตามเทศกาลต่าง ๆ ซึ่งกติกาก็ง่าย ๆ นั้นคือ ให้ชกกันจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะยอมแพ้ แล้วคนชกก็จะชนะ และเป็นการริเริ่มการมีอาชีพมวยไทยเกิดขึ้นมาในประเทศไทย

  ในช่วงปี พ.ศ. 2240 ในสมัยของขุนหลวงสุรศักดิ์ ท่านได้โปรดปรานการชกมวยไทยเป็นอย่างมาก มีเหตุการณ์หนึ่ง ท่านได้ไปงานเทศกาล แล้วท่านปลอมตัวเป็นชาวบ้านท่านได้ชกมวยกับนักมวยที่เก่งกาจ และท่านก็ได้ชัยชนะ ซึ่งท่านได้สอนให้ลูกชายได้ฝึกมวยไทยอีกด้วย

  นายขนมต้ม นักมวยไทยในสมัยที่เกิดการเสียกรุงศรีอยุธยา ในครั้งที่ 2 ได้ชกมวยกับชาวพม่า 10 คน จากนั้นก็ชนะพม่าด้วยมวยไทย โดยนายขนมต้มไม่ได้หยุดพักเลยแม้แต่น้อย จัดได้ว่าความเก่งกาจของนายขนมต้มทำให้ถือได้ว่าเป็น “บิดามวยไทย”

  ในช่วงสมัยกรุงธนบุรี พระเจ้าตากสิน ได้กู้คืนเอกราชมา หลังจากนั้นได้มีการฝึกมวยไทยเพื่อทำการรบกับข้าศึกศัตรู ในช่วงนี้มีนักมวยไทยฝีมือดี เช่น นายหมึก นายทองดี ฟันขาว เป็นต้น

    ในช่วงรัชกาลที่ 5 นับว่าเป็นช่วงที่เฟื่องฟูของมวยไทย เพราะว่ารัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงโปรดปราการเล่นมวยไทยเป็นอย่างมาก พระองค์ได้ให้มีการจัดการแข่งขันชกมวยไทย นอกจากนี้ยังมีการบรรจุวิชามวยไทยให้เป็นวิชาในการสอนของโรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษา

  ในช่วงรักาลที่ 6 ได้มีการแข่งขันชกมวยไทย ระหว่างชาวจีน กับชาวบ้านคนไทยคนหนึ่ง มีการตั้งรุกและรับ ซึ่งจัดได้เป็นแบบอย่างของการฝึกหัดมวยไทย

  ในช่วงแรกนั้น ในสมัยรัชกาลที่ 7 เป็นการชกมวยไทยแบบพันมือด้วยเชือก โดยมีนักมวยต่อสู้กันแล้วมีคนเสียชีวิต จึงเปลี่ยนมาใช้นวมแทนแทน ในเวลาต่อมาได้มีกฎกติกาที่ใช้ในการชกมวยไทย จากนั้นประเทศไทยก็มีเวทีมวยแห่งแรกของประเทศ นั้นก็คือ เวทีมวยลุมพินี และ เวทีมวยราชดำเนิน ซึ่งมีการจัดการแข่งขันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

  หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็น ระบอบประชาธิปไตย มวยไทยได้มีการออกพระราชบัญญัติมวยไทย ตามนโยบายชาตินิยมของ หลวงศุภชาศัย โดยมีชื่อเรียกมวยไทยที่ต่างกันไป เช่น มวยไชยา มวยโคราช เป็นต้น ซึ่งวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ประจำทุกปี เป็นวัน “มวยไทย”

   ในสมัยอดีตที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้น มวยไทยจะฝึกเพื่อการสู้รบกับข้าศึก เนื่องจากสมัยก่อนนั้นประเทศไทยยังไม่ได้รวมตัวกันเป็นประเทศไทย มีเพียงอาณาจักรต่าง ๆ เช่น อาณาจักรสุวรรณภูมิ อาณาจักรล้านนา อาณาจักรโยนก เป็นต้น อาณาจักรใหญ่ก็ต้องการอาณาเขต จำเป็นต้องไปตีเมืองอื่น ๆ เพื่อให้มีความเจริญ แข่งแกร่ง และมีผู้คนมากขึ้น นอกจากฝึกมวยไทยเพื่อสู้รบแล้ว อีกความหมายของการฝึกมวยไทย ที่สำคัญมากก็คือ การฝึกมวยไทยเพื่อต่อสู้ป้องกันตัว หากเรามีวิชามวยไทย ก็จะทำให้เวลามีใครมารังแก เราก็ใช้วิชามวยต่อสู้ได้อีกด้วย

  ในปัจจุบันนอกจากจะดูมวยไทยเพื่อความตื่นเต้น สนุกสนานแล้วนั้น มวยไทยยังเป็นการพนันเกม โดยเราสามารถเล่นแทงมวยไทยในรูปแบบออนไลน์ได้แล้ว ทางเว็บ baccarat.bet ของเรา ไม่จำเป็นต้องไปดูเวทีมวยที่สวนลุมพินี แค่มีมือถือเครื่องเดียวก็สามารถแทงพนันเกมชกมวยไทยได้แล้ว

@xgame
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
Line id : @xgame
Lineแอดไลน์ หรือ สแกน QR Code